Rybaření

  •  zdarma v našem rybníku Servácovi po domluvě s bratrem, který rybník obhospodařuje, vhodné spíše pro děti.
  •  za poplatek v Řásné – v rybníku Plodový – dobře zarybněná voda, platí se za čas a za ulovenou váhu.
  •  držitelé rybářského lístku si mohou zakoupit hostovskou povolenku pro revíry v okolí v Telči u místní organizace moravského rybářského svazu.

Výlovy rybníků

Kromě letního rybaření na prut se můžete zúčastnit mnoha výlovů v našem okolí i toho našeho. Začíná být tradicí, že lovíme na začátku podzimních prázdnin, tedy koncem října a po výlovu naše ryby taky ochutnáváme.  Děti i dospělé při výlovu překvapí množství raků a škeblí, které v rybníku žijí.

Rybník