Lhotka

Lhotka leží 5 km severozápadně od Telče, na okraji rozlehlého lesního celku (5 000 ha), kterému vévodí nejvyšší vrchol Vysočiny Javořice (837 m n.m.).

První zmínky o obci jsou z období kolem roku 1350, i když samotný vznik lze tušit ještě dříve. Původně byla Lhotka podhradím hradu Šternberka (dnes Štamberk), ale po dobytí hradu husity roku 1423 a po různých majetkových změnách patřila už roku 1580 k rychtě Mrákotínské. „Byli tu tenkráte jen 4 usedlí: Václav Pejčoch, Ambrož, Budek a Blažek. Po válce třicetileté seděli tu: Hamerník, Budek, Hrádek, Pejčoch“. (Jan Tiray, Vlastivěda moravská – Telecký okres, 1913)

Ještě nedávno se u nás říkalo „U Pejčochů“ (jméno „po chalupě“). Proto si troufáme tvrdit, že náš dům zde stojí už víc než 400 let.

Lhotka je od roku 1990 samostatná obec, má cca 80 obyvatel a díky tomu, že si „vládneme sami“, se nám zde žije dobře. Kdo nevěří, ať se přijede podívat.