Poznávací stezka okolo Lhotky

Pohyb – poznání – pobavení

Několik let jsem nosil v hlavě myšlenku udělat něco pro Vás, naše hosty, co by blíže vysvětlilo jevy, které vidíte v našem okolí a (možná předem) odpovědělo na otázky, které často dostávám. K činu mě přiměla možnost získat na tuto aktivitu příspěvek z fondu EU. Po několika odkladech termínu dokončení se na podzim roku 2010 podařilo všechny součásti stezky nainstalovat a od jara 2011 slouží veřejnosti.

Na tabulích se dozvíte něco o chovu ovcí, včelařství, rybníku a rybách, vstavačích a jiných chráněných rostlinách či údržbě přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře, která se rozkládá hned za posledními domy naší obce. Pro odpočinek při 2 km dlouhé procházce jsme instalovali i dvě lavičky.

Trasa stezky začíná na dolním konci obce, pokračuje cestou „po humnech“ mezi naše pastviny, kolem včelína, po hrázi rybníčka Serváce, lesem kolem krmelce na tzv. úlehlí a odtud kolem pastvin zpátky do Lhotky. Končí na hranici přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře, kde je umístěna poslední informační tabule.