SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní vztah

Vztah mezi klientem a ubytovacím zařízením, jehož provozovatelem je Ing. Petr Novák (dále jen UZ) se řídí těmito podmínkami a občanským zákoníkem obecně. Smluvní vztah vzniká:
a) objednáním služby a jejím (částečným) zaplacením v souladu s vystavenou rezervací (v případě off-line objednávky)
b) vytvořením objednávky a zaplacením přiložené výzvy k platbě (dle níže uvedených podmínek) v případě on-line objednávky.

2. Úhrada, ceny

Cena je stanovena jako smluvní mezi klientem a UZ. UZ není plátce DPH.

2.1. – Off-line objednávka

 • Po obdržení telefonické nebo elektronické (e-mail) objednávky zašle UZ klientovi e-mailem formulář s instrukcemi k úhradě pobytu (ubytovací poukaz). Částku za pobyt je třeba uhradit do uvedeného data, v opačném případě pozbývá rezervace platnosti a UZ postoupí zmíněnou kapacitu dalším zájemcům. Rozhodující je datum připsání úhrady na bankovní účet UZ nebo doručení věrohodného dokladu o zaplacení (kopie příkazu, ústřižku složenky, výpisu). Dnem obdržení úhrady se stává rezervovaný pobyt pobytem zaknihovaným.
 • Úhrada pobytu je navržena tak, že polovinu částky uhradí klient cca do 8 dnů od vystavení smlouvy a druhou polovinu na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení (po dohodě je možné tento režim upravit odlišně).
 • Po zaplacení první platby (poloviny ceny pobytu) zašle UZ klientovi potvrzení o přijaté platbě s vyčíslením výše doplatku, který je splatný při nástupu na pobyt a popisem cesty k ubytovacímu zařízení.

2.2. On-line objednávka

 • Pokud klient provede on-line objednávku v rezervačním systému, obdrží obratem do své e-mailové schránky zprávu s detaily své objednávky a přiloženým souborem - výzvou k platbě 50 % ceny pobytu. Výzvu je nutno uhradit do data splatnosti, jinak může být objednávka zrušena a termín uvolněn dalším zájemcům. Po uhrazení zašle UZ klientovi potvrzení o přijaté platbě s vyčíslením doplatku, který je splatný při nástupu na pobyt a popisem cesty k ubytovacímu zařízení
 • UZ si vyhrazuje právo odmítnout objednaný pobyt do 24 hodin od obdržení on-line objednávky, zejména v případě jeho kolize s jiným, již přislíbeným pobytem (tato situace je velmi nepravděpodobná, protože rezervační systém udržujeme maximálně aktuální, ale není úplně vyloučitelná). Pokud by v této lhůtě došlo k úhradě pobytu, bude obdržená částka neprodleně vrácena na účet, ze kterého přišla.

3. Zdravotní záležitosti, pojištění

Každý klient cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a na vlastní nebezpečí.

4. Rušení, storno poplatky

 • Klient má právo zaknihovaný pobyt zrušit a odstoupit od přihlášky - smlouvy. Telefonické zrušení pobytu je nutné vždy písemně potvrdit. UZ má právo účtovat klientovi storno poplatky, a to:
  • více než 60 dnů před nástupem 100 Kč na osobu.
  • od 31 do 60 dnů před nástupem 20 % z uhrazené částky
  • od 11 do 30 dnů před nástupem 50 % z uhrazené částky
  • od 4 do 10 dnů před nástupem 75 % z uhrazené částky
  • méně než 4 dny před nástupem 100 % uhrazené částky
 • Po odečtení storno poplatku dostane klient zpět zbytek ze zaplacené částky do 10 dnů od obdržení písemného storna ubytovatelem. Místo storna může klient za sebe poslat náhradníka. V případě odstoupení od smlouvy z vážných důvodů (úraz, náhlé onemocnění a pod. přihlášené osoby), které klient prokáže věrohodným dokladem, krátí se uvedené stornopoplatky na polovinu. Zadržený stornopoplatek za zrušený pobyt bude odečten od ceny náhradního pobytu, pokud se uskuteční do 6 měsíců ode dne zahájení zrušeného pobytu. Dohoda o změně termínu objednaného pobytu místo storna není vyloučena.
 • V případě, že klient nevyčerpá uhrazené služby či pobyt přeruší, nemůže nárok na nevyčerpané služby uplatňovat.

5. Změna podmínek

Je-li UZ nuceno změnit jakoukoliv z podmínek pobytu, je povinno to neprodleně oznámit klientovi. Klient má právo od smlouvy odstoupit bez storno poplatku nebo přijmout dodatek ke smlouvě.

6. Reklamace

UZ ručí za správnost zveřejňovaných údajů. Dojde-li k neposkytnutí některé zaplacené služby ze strany UZ, má klient právo na vrácení celé zaplacené ceny neposkytnutých služeb.

7. Ručení

UZ neručí za následky stávek, nepříznivých povětrnostních podmínek, válek, povstání, civilních a vojenských nehod, přírodních katastrof a událostí, dopravních zácp, blokád, zdržení a výjimečných stavů. Výlohy klientů vzniklé z těchto důvodů či náhradu za služby nevyčerpané z těchto důvodů nelze po UZ požadovat.

.

 

Podrobnosti

 • Od prosince 2019 jsme zavedli systém bonusů pro zákazníky, kteří jsou přihlášeni k odběru našeho e-mailového občasníku.
 • Přihlásit k odběru se můžete na stránce ceník a rezervace, v občasníku obdržíte slevový kupón a zajímavosti z našeho okolí.
 • Tyto bonusy jsou platné pouze při přímé objednávce bez zprostředkkovatele, tedy on-line zde na tomto webu nebo e-mailem. Při použití slevového kupónu na zprostředkovatelském webu bude doúčtována plná cena ubytování..
 • Last minute pobyty v sezóně (osobní poptávka na místě v den noclehu) a dlouhodobé pobyty mimo sezónu - cena dohodou
 • Při požadavku obsazení pokoje pouze jednou osobou účtujeme 150,- Kč za noc za neobsazené lůžko. Za třetí volné lůžko v třílůžkovém pokoji (při obsazení dvojicí) se neplatí.
 • I na malé návštěvníky jsme zařízeni - postýlka (150 Kč za noc), dětská židlička, vanička, ohřívač kojeneckých lahví....
 • Dítě do 3 let, spící s dospělými na dvojlůžku nebo na přivezené postýlce má pobyt zdarma.
 • Snídaně po domluvě (dospělí 75 Kč, děti do 10 let 50 Kč)
 • Pokud si u nás chcete chystat snídaně sami, můžete v kuchyňském koutku v chodbě před pokojem č. 3 nebo v přízemí v průchodu mezi halou a vinárnou.
 • Večeřet či obědvat můžete v restauraci Na Kovárně v Mrákotíně (3 km) či v Krahulčí Na Kocandě (cca 5 km).
  Do restaurace Pod Štamberkem nechoďte, to máme my i všichni naši hosté zakázané (od majitele).
 • Objednávku preferujeme elektronicky, naším rezervačním systémem, který Vám ve zvoleném termínu nabídne pouze volné pokoje. Po vyplnění objednávky obdržíte do své e-mailové schránky výzvu k platbě zálohy ve výši 50% ceny. Po jejím uhrazení Vám zašleme poukaz s vyčíslením doplatku a popis cesty k nám.
 • Pokud nechcete nebo nezvládnete vyplnit on-line objednávku, napište e-mailem. V něm uveďte termín, o který máte zájem, počet lidí s odlišením dospělí / děti do 10 let, adresu a telefon na Vás. Objednávku na poslední chvíli lze vyřídit i telefonem, platí se na místě v hotovosti.
 • Podrobnosti o možnosti zrušení zaplacené objednávky v cestovních podmínkách.

Společenská místnost "hala"

 • Vstupní hala penzionu

Děkujeme! Máme rádi   Spolupracujeme   Jsme členy  
Kudyznudy.cz - tipy na výlet Kempy v ČR  
  dopenzionu.cz