SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní vztah

Vztah mezi klientem a ubytovacím zařízením, jehož provozovatelem je Ing. Petr Novák (dále jen UZ) se řídí těmito podmínkami a občanským zákoníkem obecně. Smluvní vztah vzniká:
a) objednáním služby a jejím (částečným) zaplacením v souladu s vystavenou rezervací (v případě off-line objednávky)
b) vytvořením objednávky a zaplacením přiložené výzvy k platbě (dle níže uvedených podmínek) v případě on-line objednávky.

2. Úhrada, ceny

Cena je stanovena jako smluvní mezi klientem a UZ. UZ není plátce DPH.

2.1. – Off-line objednávka

 • Po obdržení telefonické nebo elektronické (e-mail) objednávky zašle UZ klientovi e-mailem formulář s instrukcemi k úhradě pobytu (ubytovací poukaz). Částku za pobyt je třeba uhradit do uvedeného data, v opačném případě pozbývá rezervace platnosti a UZ postoupí zmíněnou kapacitu dalším zájemcům. Rozhodující je datum připsání úhrady na bankovní účet UZ nebo doručení věrohodného dokladu o zaplacení (kopie příkazu, ústřižku složenky, výpisu). Dnem obdržení úhrady se stává rezervovaný pobyt pobytem zaknihovaným.
 • Úhrada pobytu je navržena tak, že polovinu částky uhradí klient cca do 8 dnů od vystavení smlouvy a druhou polovinu na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení (po dohodě je možné tento režim upravit odlišně).
 • Po zaplacení první platby (poloviny ceny pobytu) zašle UZ klientovi potvrzení o přijaté platbě s vyčíslením výše doplatku, který je splatný při nástupu na pobyt a popisem cesty k ubytovacímu zařízení.

2.2. On-line objednávka

 • Pokud klient provede on-line objednávku v rezervačním systému, obdrží obratem do své e-mailové schránky zprávu s detaily své objednávky a přiloženým souborem - výzvou k platbě 50 % ceny pobytu. Výzvu je nutno uhradit do data splatnosti, jinak může být objednávka zrušena a termín uvolněn dalším zájemcům. Po uhrazení zašle UZ klientovi potvrzení o přijaté platbě s vyčíslením doplatku, který je splatný při nástupu na pobyt a popisem cesty k ubytovacímu zařízení
 • UZ si vyhrazuje právo odmítnout objednaný pobyt do 24 hodin od obdržení on-line objednávky, zejména v případě jeho kolize s jiným, již přislíbeným pobytem (tato situace je velmi nepravděpodobná, protože rezervační systém udržujeme maximálně aktuální, ale není úplně vyloučitelná). Pokud by v této lhůtě došlo k úhradě pobytu, bude obdržená částka neprodleně vrácena na účet, ze kterého přišla.

3. Zdravotní záležitosti, pojištění

Každý klient cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a na vlastní nebezpečí.

4. Rušení, storno poplatky

 • Klient má právo zaknihovaný pobyt zrušit a odstoupit od přihlášky - smlouvy. Telefonické zrušení pobytu je nutné vždy písemně potvrdit. UZ má právo účtovat klientovi storno poplatky, a to:
  • více než 60 dnů před nástupem 100 Kč na osobu.
  • od 31 do 60 dnů před nástupem 20 % z uhrazené částky
  • od 11 do 30 dnů před nástupem 50 % z uhrazené částky
  • od 4 do 10 dnů před nástupem 75 % z uhrazené částky
  • méně než 4 dny před nástupem 100 % uhrazené částky
 • Po odečtení storno poplatku dostane klient zpět zbytek ze zaplacené částky do 10 dnů od obdržení písemného storna ubytovatelem. Místo storna může klient za sebe poslat náhradníka. V případě odstoupení od smlouvy z vážných důvodů (úraz, náhlé onemocnění a pod. přihlášené osoby), které klient prokáže věrohodným dokladem, krátí se uvedené stornopoplatky na polovinu. Zadržený stornopoplatek za zrušený pobyt bude odečten od ceny náhradního pobytu, pokud se uskuteční do 6 měsíců ode dne zahájení zrušeného pobytu. Dohoda o změně termínu objednaného pobytu místo storna není vyloučena.
 • V případě, že klient nevyčerpá uhrazené služby či pobyt přeruší, nemůže nárok na nevyčerpané služby uplatňovat.

5. Změna podmínek

Je-li UZ nuceno změnit jakoukoliv z podmínek pobytu, je povinno to neprodleně oznámit klientovi. Klient má právo od smlouvy odstoupit bez storno poplatku nebo přijmout dodatek ke smlouvě.

6. Reklamace

UZ ručí za správnost zveřejňovaných údajů. Dojde-li k neposkytnutí některé zaplacené služby ze strany UZ, má klient právo na vrácení celé zaplacené ceny neposkytnutých služeb.

7. Ručení

UZ neručí za následky stávek, nepříznivých povětrnostních podmínek, válek, povstání, civilních a vojenských nehod, přírodních katastrof a událostí, dopravních zácp, blokád, zdržení a výjimečných stavů. Výlohy klientů vzniklé z těchto důvodů či náhradu za služby nevyčerpané z těchto důvodů nelze po UZ požadovat.

 

 • Vstupní hala penzionuBij een verblijf langer dan twee nachten verstrekken we vaste gasten korting: bij het twee bezoek 5 %, vanaf het derde bezoek 10 %. Hierbij nemen we bezoeken tot vijf jaar terug in beschouwing.
 • Groepen vanaf 10 volwassenen krijgen al bij hun eerste verblijf 10 % korting.
 • De korting wordt pas berekend op het moment dat de voucher wordt uitgeschreven, d.w.z. nadat het voorschot betaald is. Het online reserveringssysteem is nl. niet in staat deze korting te berekenen.
 • Als u niet tot onze jaarlijks terugkerende klanten behoort, maar ons pas na een iets langere tijd opnieuw bezoekt, kan het verstandig zijn ons middels een opmerking bij uw reservering vriendelijk te attenderen op uw recht op korting :-). smiley.
 • Voor last-minute-verblijven tijdens het hoogseizoen (d.w.z. als u op locatie op de dag zelf persoonlijk komt vragen of we plek hebben) en voor langdurige verblijven buiten het seizoen geldt, dat de prijs in wederzijds overleg kan worden vastgesteld.
 • Při požadavku obsazení pokoje pouze jednou osobou účtujeme 150,- Kč za noc za neobsazené lůžko. Za třetí volné lůžko v třílůžkovém pokoji (při obsazení dvojicí) se nic neplatí.
 • We zijn ook berekend op kleine bezoekertjes, en wel middels een kinderbedje (150 CZK per nacht), een kinderstoel, een babybadje enz. ...
 • Kinderen tot 3 jaar, die bij volwassenen in bed of in een zelf meegebracht ledikantje slapen (d.w.z. dat wij geen bed voor ze hoeven klaar te zetten) kunnen bij ons gratis verblijven.
 • Ontbijt wordt in overleg geserveerd (volwassenen 66 CZK, kinderen tot 10 jaar 44 CZK).
 • Wanneer u uw eigen ontbijt wilt klaarmaken, kunt u gebruik maken van het keukenblok in de gang, bij kamer nr. 3.
 • U kunt uw middag- en avondmaaltijden gebruiken in restaurant "Pod Štamberkem" (ongeveer 100 verderop), of eventueel in de restaurants "Na Kovárně" in Mrákotín (3 km) of "U Kolářů" (2 km) in Řásná.
 • We prefereren reserveringen via internet. U kunt gebruik maken van het online reserveringssysteem, waarop u tevens kunt zien welke kamers en termijnen er nog vrij zijn. Vul na de controle van de termijn ook het formulier in of stuur ons een e-mail. Als u de e-mail zelf opstelt, vergeet dan niet de begin- en einddatum van het door u gewenste verblijf, het aantal mensen, gespecificeerd naar volwassenen en kinderen tot 10 jaar, uw adres en uw telefoonnummer te vermelden. Reserveringen op het laatste moment kunnen ook plaatsvinden per telefoon.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hartelijk dank voor uw bijdrage! we graag   samenwerken:   Wij zijn lid van:  
Kudyznudy.cz - tipy na výlet  
  dopenzionu.cz