SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní vztah

Vztah mezi klientem a ubytovacím zařízením, jehož provozovatelem je Ing. Petr Novák (dále jen UZ) se řídí těmito podmínkami a občanským zákoníkem obecně. Smluvní vztah vzniká:
a) objednáním služby a jejím (částečným) zaplacením v souladu s vystavenou rezervací (v případě off-line objednávky)
b) vytvořením objednávky a zaplacením přiložené výzvy k platbě (dle níže uvedených podmínek) v případě on-line objednávky.

2. Úhrada, ceny

Cena je stanovena jako smluvní mezi klientem a UZ. UZ není plátce DPH.

2.1. – Off-line objednávka

 • Po obdržení telefonické nebo elektronické (e-mail) objednávky zašle UZ klientovi e-mailem formulář s instrukcemi k úhradě pobytu (ubytovací poukaz). Částku za pobyt je třeba uhradit do uvedeného data, v opačném případě pozbývá rezervace platnosti a UZ postoupí zmíněnou kapacitu dalším zájemcům. Rozhodující je datum připsání úhrady na bankovní účet UZ nebo doručení věrohodného dokladu o zaplacení (kopie příkazu, ústřižku složenky, výpisu). Dnem obdržení úhrady se stává rezervovaný pobyt pobytem zaknihovaným.
 • Úhrada pobytu je navržena tak, že polovinu částky uhradí klient cca do 8 dnů od vystavení smlouvy a druhou polovinu na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení (po dohodě je možné tento režim upravit odlišně).
 • Po zaplacení první platby (poloviny ceny pobytu) zašle UZ klientovi potvrzení o přijaté platbě s vyčíslením výše doplatku, který je splatný při nástupu na pobyt a popisem cesty k ubytovacímu zařízení.

2.2. On-line objednávka

 • Pokud klient provede on-line objednávku v rezervačním systému, obdrží obratem do své e-mailové schránky zprávu s detaily své objednávky a přiloženým souborem - výzvou k platbě 50 % ceny pobytu. Výzvu je nutno uhradit do data splatnosti, jinak může být objednávka zrušena a termín uvolněn dalším zájemcům. Po uhrazení zašle UZ klientovi potvrzení o přijaté platbě s vyčíslením doplatku, který je splatný při nástupu na pobyt a popisem cesty k ubytovacímu zařízení
 • UZ si vyhrazuje právo odmítnout objednaný pobyt do 24 hodin od obdržení on-line objednávky, zejména v případě jeho kolize s jiným, již přislíbeným pobytem (tato situace je velmi nepravděpodobná, protože rezervační systém udržujeme maximálně aktuální, ale není úplně vyloučitelná). Pokud by v této lhůtě došlo k úhradě pobytu, bude obdržená částka neprodleně vrácena na účet, ze kterého přišla.

3. Zdravotní záležitosti, pojištění

Každý klient cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a na vlastní nebezpečí.

4. Rušení, storno poplatky

 • Klient má právo zaknihovaný pobyt zrušit a odstoupit od přihlášky - smlouvy. Telefonické zrušení pobytu je nutné vždy písemně potvrdit. UZ má právo účtovat klientovi storno poplatky, a to:
  • více než 60 dnů před nástupem 100 Kč na osobu.
  • od 31 do 60 dnů před nástupem 20 % z uhrazené částky
  • od 11 do 30 dnů před nástupem 50 % z uhrazené částky
  • od 4 do 10 dnů před nástupem 75 % z uhrazené částky
  • méně než 4 dny před nástupem 100 % uhrazené částky
 • Po odečtení storno poplatku dostane klient zpět zbytek ze zaplacené částky do 10 dnů od obdržení písemného storna ubytovatelem. Místo storna může klient za sebe poslat náhradníka. V případě odstoupení od smlouvy z vážných důvodů (úraz, náhlé onemocnění a pod. přihlášené osoby), které klient prokáže věrohodným dokladem, krátí se uvedené stornopoplatky na polovinu. Zadržený stornopoplatek za zrušený pobyt bude odečten od ceny náhradního pobytu, pokud se uskuteční do 6 měsíců ode dne zahájení zrušeného pobytu. Dohoda o změně termínu objednaného pobytu místo storna není vyloučena.
 • V případě, že klient nevyčerpá uhrazené služby či pobyt přeruší, nemůže nárok na nevyčerpané služby uplatňovat.

5. Změna podmínek

Je-li UZ nuceno změnit jakoukoliv z podmínek pobytu, je povinno to neprodleně oznámit klientovi. Klient má právo od smlouvy odstoupit bez storno poplatku nebo přijmout dodatek ke smlouvě.

6. Reklamace

UZ ručí za správnost zveřejňovaných údajů. Dojde-li k neposkytnutí některé zaplacené služby ze strany UZ, má klient právo na vrácení celé zaplacené ceny neposkytnutých služeb.

7. Ručení

UZ neručí za následky stávek, nepříznivých povětrnostních podmínek, válek, povstání, civilních a vojenských nehod, přírodních katastrof a událostí, dopravních zácp, blokád, zdržení a výjimečných stavů. Výlohy klientů vzniklé z těchto důvodů či náhradu za služby nevyčerpané z těchto důvodů nelze po UZ požadovat.

 

 • Vstupní hala penzionu Si vous êtes chez nous pour deuxième fois (2 nuits, 2 personnes) nous vous offririrons une réduction de 5 %, pour la troisième fois 10 %. (pendant 5 ans).
 • Pour la groupe de 10 personnes nous offrirons une réduction de 10 %.
 • La réduction sera calculée après paiement d´ une avance.
 • Last minute et les séjours de longue durée - le prix à débattre.
 • Nous sommes préparés pour les petits - le petit lit (150 Kč), la chaise pour les enfants, petite baignoire,….
 • Enfant jusqu´à 3 ans qui couche avec ses parents a le séjour gratuitement.
 • Le petit-déjeuner (après la réservation) les adultes 66 Kč, enfant jusqu´à 10 ans 44 Kč).
 • Si vous voulez faire le petit-déjeuner vous-mêmes vous pouvez le préparer dans le couloir devant la chambre n. 3.
 • Vous pouvez prendre le dîner ou le déjeuner dans le restaurant (100 m) "Pod Štamberkem", ou dans le restaurant "Na Kovárně" à Mrákotín (3 km) ou "U Kolářů" à Řásná (2 km).
 • Nous préférons votre commende par le système électronique, qui vous propose seulement les chambres libres. Après vous recevez appel de payer 50 % de prix dans votre email. Quand vous le payez, vous recevez un coupon.
 • Si vous voulez vous pouvez faire la commande par email bien sûr (écrivez les informations combien de personnes, la date, adresse, téléphone). Ou vous pouvez faire la réservation par le télépohone. Vous payez  après chez nous en liquide.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Merci pour votre contribution! Nous aimons:   Nous coopérer:   Nous sommes membres:  
Kudyznudy.cz - tipy na výlet  
  dopenzionu.cz