SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní vztah

Vztah mezi klientem a ubytovacím zařízením, jehož provozovatelem je Ing. Petr Novák (dále jen UZ) se řídí těmito podmínkami a občanským zákoníkem obecně. Smluvní vztah vzniká:
a) objednáním služby a jejím (částečným) zaplacením v souladu s vystavenou rezervací (v případě off-line objednávky)
b) vytvořením objednávky a zaplacením přiložené výzvy k platbě (dle níže uvedených podmínek) v případě on-line objednávky.

2. Úhrada, ceny

Cena je stanovena jako smluvní mezi klientem a UZ. UZ není plátce DPH.

2.1. – Off-line objednávka

 • Po obdržení telefonické nebo elektronické (e-mail) objednávky zašle UZ klientovi e-mailem formulář s instrukcemi k úhradě pobytu (ubytovací poukaz). Částku za pobyt je třeba uhradit do uvedeného data, v opačném případě pozbývá rezervace platnosti a UZ postoupí zmíněnou kapacitu dalším zájemcům. Rozhodující je datum připsání úhrady na bankovní účet UZ nebo doručení věrohodného dokladu o zaplacení (kopie příkazu, ústřižku složenky, výpisu). Dnem obdržení úhrady se stává rezervovaný pobyt pobytem zaknihovaným.
 • Úhrada pobytu je navržena tak, že polovinu částky uhradí klient cca do 8 dnů od vystavení smlouvy a druhou polovinu na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení (po dohodě je možné tento režim upravit odlišně).
 • Po zaplacení první platby (poloviny ceny pobytu) zašle UZ klientovi potvrzení o přijaté platbě s vyčíslením výše doplatku, který je splatný při nástupu na pobyt a popisem cesty k ubytovacímu zařízení.

2.2. On-line objednávka

 • Pokud klient provede on-line objednávku v rezervačním systému, obdrží obratem do své e-mailové schránky zprávu s detaily své objednávky a přiloženým souborem - výzvou k platbě 50 % ceny pobytu. Výzvu je nutno uhradit do data splatnosti, jinak může být objednávka zrušena a termín uvolněn dalším zájemcům. Po uhrazení zašle UZ klientovi potvrzení o přijaté platbě s vyčíslením doplatku, který je splatný při nástupu na pobyt a popisem cesty k ubytovacímu zařízení
 • UZ si vyhrazuje právo odmítnout objednaný pobyt do 24 hodin od obdržení on-line objednávky, zejména v případě jeho kolize s jiným, již přislíbeným pobytem (tato situace je velmi nepravděpodobná, protože rezervační systém udržujeme maximálně aktuální, ale není úplně vyloučitelná). Pokud by v této lhůtě došlo k úhradě pobytu, bude obdržená částka neprodleně vrácena na účet, ze kterého přišla.

3. Zdravotní záležitosti, pojištění

Každý klient cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a na vlastní nebezpečí.

4. Rušení, storno poplatky

 • Klient má právo zaknihovaný pobyt zrušit a odstoupit od přihlášky - smlouvy. Telefonické zrušení pobytu je nutné vždy písemně potvrdit. UZ má právo účtovat klientovi storno poplatky, a to:
  • více než 60 dnů před nástupem 100 Kč na osobu.
  • od 31 do 60 dnů před nástupem 20 % z uhrazené částky
  • od 11 do 30 dnů před nástupem 50 % z uhrazené částky
  • od 4 do 10 dnů před nástupem 75 % z uhrazené částky
  • méně než 4 dny před nástupem 100 % uhrazené částky
 • Po odečtení storno poplatku dostane klient zpět zbytek ze zaplacené částky do 10 dnů od obdržení písemného storna ubytovatelem. Místo storna může klient za sebe poslat náhradníka. V případě odstoupení od smlouvy z vážných důvodů (úraz, náhlé onemocnění a pod. přihlášené osoby), které klient prokáže věrohodným dokladem, krátí se uvedené stornopoplatky na polovinu. Zadržený stornopoplatek za zrušený pobyt bude odečten od ceny náhradního pobytu, pokud se uskuteční do 6 měsíců ode dne zahájení zrušeného pobytu. Dohoda o změně termínu objednaného pobytu místo storna není vyloučena.
 • V případě, že klient nevyčerpá uhrazené služby či pobyt přeruší, nemůže nárok na nevyčerpané služby uplatňovat.

5. Změna podmínek

Je-li UZ nuceno změnit jakoukoliv z podmínek pobytu, je povinno to neprodleně oznámit klientovi. Klient má právo od smlouvy odstoupit bez storno poplatku nebo přijmout dodatek ke smlouvě.

6. Reklamace

UZ ručí za správnost zveřejňovaných údajů. Dojde-li k neposkytnutí některé zaplacené služby ze strany UZ, má klient právo na vrácení celé zaplacené ceny neposkytnutých služeb.

7. Ručení

UZ neručí za následky stávek, nepříznivých povětrnostních podmínek, válek, povstání, civilních a vojenských nehod, přírodních katastrof a událostí, dopravních zácp, blokád, zdržení a výjimečných stavů. Výlohy klientů vzniklé z těchto důvodů či náhradu za služby nevyčerpané z těchto důvodů nelze po UZ požadovat.

 • Vstupní hala penzionuFor stays longer than 2 nights we provide a discount to our regular guests who visited us during last 5 years: on your 2nd visit 5% discount, 3rd and more 10% discount.
 • For groups of 10 adults we provide 10 % discount upon the first visit.
 • The discount will be calculated after the payment of the deposit. We are sorry, the on- line booking system cannot include this discount.
 •  If you are our regular guests, but returning after some time, please mention it in the Note in the Booking System). smiley.
 • For the last minute stays in the high season (on the spot and on the day of your overnight stay) and long-term stays in low season, the price is negotiable
 • If there is only one person in a room, we charge CZK 150 for the unoccupied bed. No charge for couples for unoccupied bed in a three bedded room.
 • IWe welcome the babies - we charge CZK 150/night for a crib, provide a booster, a small washing tube, bottle warmer...
 • No charge for children under 3 years sharing the bed with adults or if you bring you own bed.
 • Breakfast upon an agreement (adults CZK 66 CZK, children up to 10 CZK 44).
 • Feel free to prepare your own breakfast in the kitchen corner in the hallway outside the room No. 3
 • Enjoy lunch or dinner in a restaurant "Pod Stamberkem", 100 m away, or in Na Kovárně Restaurant in Mrákotín (3 km ) or U Kolářů in the village Řásná (approx. 2 km ).
 • We prefer electronic order. On-line booking system shows only available rooms in the selected terms. After filling it out you receive via email info for a 50 % Deposit Payment. Upon your payment  we send you a Voucher with the balance and the description How to get to our place.
 • If you prefer email order, no problem. Please send us an email stating the exact dates of your stay, number of adults/children, your address, contact info. Orders can also be made via phone, payment is done in Cash on the spot. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thanks! We like:   We cooperate:   We are member:  
Kudyznudy.cz - tipy na výlet Camping in Czech.  
  dopenzionu.cz