SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní vztah

Vztah mezi klientem a ubytovacím zařízením, jehož provozovatelem je Ing. Petr Novák (dále jen UZ) se řídí těmito podmínkami a občanským zákoníkem obecně. Smluvní vztah vzniká:
a) objednáním služby a jejím (částečným) zaplacením v souladu s vystavenou rezervací (v případě off-line objednávky)
b) vytvořením objednávky a zaplacením přiložené výzvy k platbě (dle níže uvedených podmínek) v případě on-line objednávky.

2. Úhrada, ceny

Cena je stanovena jako smluvní mezi klientem a UZ. UZ není plátce DPH.

2.1. – Off-line objednávka

 • Po obdržení telefonické nebo elektronické (e-mail) objednávky zašle UZ klientovi e-mailem formulář s instrukcemi k úhradě pobytu (ubytovací poukaz). Částku za pobyt je třeba uhradit do uvedeného data, v opačném případě pozbývá rezervace platnosti a UZ postoupí zmíněnou kapacitu dalším zájemcům. Rozhodující je datum připsání úhrady na bankovní účet UZ nebo doručení věrohodného dokladu o zaplacení (kopie příkazu, ústřižku složenky, výpisu). Dnem obdržení úhrady se stává rezervovaný pobyt pobytem zaknihovaným.
 • Úhrada pobytu je navržena tak, že polovinu částky uhradí klient cca do 8 dnů od vystavení smlouvy a druhou polovinu na místě po příjezdu do ubytovacího zařízení (po dohodě je možné tento režim upravit odlišně).
 • Po zaplacení první platby (poloviny ceny pobytu) zašle UZ klientovi potvrzení o přijaté platbě s vyčíslením výše doplatku, který je splatný při nástupu na pobyt a popisem cesty k ubytovacímu zařízení.

2.2. On-line objednávka

 • Pokud klient provede on-line objednávku v rezervačním systému, obdrží obratem do své e-mailové schránky zprávu s detaily své objednávky a přiloženým souborem - výzvou k platbě 50 % ceny pobytu. Výzvu je nutno uhradit do data splatnosti, jinak může být objednávka zrušena a termín uvolněn dalším zájemcům. Po uhrazení zašle UZ klientovi potvrzení o přijaté platbě s vyčíslením doplatku, který je splatný při nástupu na pobyt a popisem cesty k ubytovacímu zařízení
 • UZ si vyhrazuje právo odmítnout objednaný pobyt do 24 hodin od obdržení on-line objednávky, zejména v případě jeho kolize s jiným, již přislíbeným pobytem (tato situace je velmi nepravděpodobná, protože rezervační systém udržujeme maximálně aktuální, ale není úplně vyloučitelná). Pokud by v této lhůtě došlo k úhradě pobytu, bude obdržená částka neprodleně vrácena na účet, ze kterého přišla.

3. Zdravotní záležitosti, pojištění

Každý klient cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a na vlastní nebezpečí.

4. Rušení, storno poplatky

 • Klient má právo zaknihovaný pobyt zrušit a odstoupit od přihlášky - smlouvy. Telefonické zrušení pobytu je nutné vždy písemně potvrdit. UZ má právo účtovat klientovi storno poplatky, a to:
  • více než 60 dnů před nástupem 100 Kč na osobu.
  • od 31 do 60 dnů před nástupem 20 % z uhrazené částky
  • od 11 do 30 dnů před nástupem 50 % z uhrazené částky
  • od 4 do 10 dnů před nástupem 75 % z uhrazené částky
  • méně než 4 dny před nástupem 100 % uhrazené částky
 • Po odečtení storno poplatku dostane klient zpět zbytek ze zaplacené částky do 10 dnů od obdržení písemného storna ubytovatelem. Místo storna může klient za sebe poslat náhradníka. V případě odstoupení od smlouvy z vážných důvodů (úraz, náhlé onemocnění a pod. přihlášené osoby), které klient prokáže věrohodným dokladem, krátí se uvedené stornopoplatky na polovinu. Zadržený stornopoplatek za zrušený pobyt bude odečten od ceny náhradního pobytu, pokud se uskuteční do 6 měsíců ode dne zahájení zrušeného pobytu. Dohoda o změně termínu objednaného pobytu místo storna není vyloučena.
 • V případě, že klient nevyčerpá uhrazené služby či pobyt přeruší, nemůže nárok na nevyčerpané služby uplatňovat.

5. Změna podmínek

Je-li UZ nuceno změnit jakoukoliv z podmínek pobytu, je povinno to neprodleně oznámit klientovi. Klient má právo od smlouvy odstoupit bez storno poplatku nebo přijmout dodatek ke smlouvě.

6. Reklamace

UZ ručí za správnost zveřejňovaných údajů. Dojde-li k neposkytnutí některé zaplacené služby ze strany UZ, má klient právo na vrácení celé zaplacené ceny neposkytnutých služeb.

7. Ručení

UZ neručí za následky stávek, nepříznivých povětrnostních podmínek, válek, povstání, civilních a vojenských nehod, přírodních katastrof a událostí, dopravních zácp, blokád, zdržení a výjimečných stavů. Výlohy klientů vzniklé z těchto důvodů či náhradu za služby nevyčerpané z těchto důvodů nelze po UZ požadovat.

 

 • Vstupní hala penzionuBei Unterkunft ab 2 Nächten gewähren wir regelmäßigen Kunden einen Nachlaß: 2 Besuch 5 %, dritter und jeder weitere Besuch 10 %. Es werden Besuche der letzten fünf Jahre berücksichtigt.
 • Gruppen ab 10 Personen bekommen einen Nachlaß von 10 % schon bei dem ersten Besuch.
 • Der Nachlaß wird erst beim Ausstellen des Vouchers berechnet – nach der Erstattung der Vorschußzahlung. Das On-line Reservationssystem kann diesen Nachlaß nicht ausrechnen.
 • Falls sie nicht regelmäßige Gäste sind, sondern nach einer längeren Zeit wiederkehren, begrüßen wir eine leichte Anmerkung in der Notiz zur Reservation :-) smiley.
 • Last Minute Aufenthalte in der Saison (persönliche Anfrage am Tag der Übernachtung) und längere Aufenthalte außerhalb der Saison – Preis je nach Vereinbarung.
 • Bei Benutzung durch nur eine Person rechnen wir 150 CZK pro Nach für das nichtbesetzte Bett. Das dritte freie Bett im Dreibettzimmer (bei zwei Personen) wird nicht bezahlt.
 • Auch für kleine Besucher sind wir eingerichtet – Bettchen (150 Kč/Nacht), Kinderstuhl, Kinderwanne.....
 • Ein Kind bis zu 3 Jahren welches mit den Erwachsenen oder auf einem mitgebrachten Bett schläft (ohne Bedarf eines eigenen Bettes) ist gratis.
 • Frühstück je nach Vereinbarung (Erwachsene 66 CZK, Kinder bis 10 Jahre 44 CZK)
 • Falls sie bei uns ihr Frühstück selbst vorbereiten wollen, können sie das in der Küchenecke im Flur vor dem Zimmer Nr. 3
 • Abendessen und Mittagessen können sie in einem 100 m entferten Restaurant „Pod Štramberkem" einnehmen, oder im Restaurant „Na Kovárně" in Mrákotín (3 km) oder in Řásná „U Kolářů" (ca 2 km)
 • Die Bestellung ziehen wir elektronisch vor. Unser on-line Reservationssystem steht ihnen zur Verfügung, wo sie gleich genau sehen können welche Zimmer und Termine noch frei sind. Nach dem Festlegen des Termines füllen sie daher bitte das Formular aus, oder schreiben sie ein e-mail. Bei der freien Form wären wir froh, wenn sie in der Bestellung den gewünschten Termin, die Personenanzahl mit Unterscheidung Erwachsene/Kinder bis 10 Jahren, Adresse und ihr Telefon anführen.Eine Last-Minute Bestellung kann auch telefonisch erledigt werden.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Danke für Ihren Beitrag! Es gefällt uns:   Wir arbeiten mit:   Wir sind Mitglieder:  
Kudyznudy.cz - tipy na výlet Camping in Tschechien.  
  dopenzionu.cz